GENERAL ELECTION 2012 - List Of Candidates

307 - Harraiya

S.No.
Name
Affidavit
Sex

Party Affiliation

1. AJAY KUMAR CR SC

M

INDIAN NATIONAL CONGRESS
2.
ANURADHA CHUDHARY
CR SC

F

BHARATIYA JANTA PARTY
3.
MAMATA PANDEY
CR SC
F
BAHUJAN SAMAJ PARTY
4.
RAJKISHOR SINGH
CR SC
M
SAMAJWADI PARTY
5.
UMA SHANKAR
CR SC

M

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
6. DHARMENDRA KUMAR CR SC M

RASHTRIYA LOKMANCH

7. BRIJRAJ SHUKLA CR SC M

APANA DAL

8. RAJESH CR SC M

JANATA DAL (UNITED)

9. RADHESHYAM CR SC M

MEYDHAA PARTY

10. SUNIL KUMAR CR SC M

LOKMANCH

11. SANTOSH CR SC M

JAI MAHA BHARAT PARTY

12. RAJ KUMAR CR SC M

INDEPENDENT

13. RAMDEV CR SC M

INDEPENDENT

14. RAM SUBHAWAN CR SC M

INDEPENDENT

15. VIKAS CR SC M

INDEPENDENT

16. SUNIL KUMAR CR SC M

INDEPENDENT