Close

Constituencies

District Basti has one Parliyamentry Constituency and five Assembly Constituencies as follows:-

Parliyamentry Constituency: 61- Basti

Sri Harish Drivedi MP Basti,  BJP  9415242930, 01123717572

Assembly Constituencies:-

  • 307- Harraiya
  • 308- Kaptan Ganj
  • 309- Rudhauli
  • 310- Basti Sadar
  • 311- Mahadewa(SC)

List Of MLA:-

Assembly Name of MLA Party Mobile No.
307-Harraiya Sri Ajay Singh BJP 9919033333
308-Kaptanganj Sri Chandra prakash Shukla BJP 8009900009
309-Rudauli Sri Sanjay Pratap Jaiswal BJP 9838365389
310- Basti Sadar Sri Daya Ram Chaudhari BJP 9415069432
311- Mahadeva(SC) Sri Ravi Sonker BJP 9415122332