Close

Hotels

Name of hotel Address Telephone No.
Hotel Praksh Tiwari Tola  Basti UP 05542 288 301
 Hotel Shivay Palace  ROADWAYS TIRAHA, JAIPURWA, Basti, Uttar Pradesh 272001  05542 288 999
 Hotel Maharaja  pikaura shiv gulam, Malviya Road Basti  098251 56150
 Hotel NR Group  Pikaura, Front of GIC Basti  05542 285 990
 Hotel Simaran Paradise  Badevan Block Road Basti  05542 287 009
Hotel Maharani Badevan Block Road Bast 087370 55784
Hotel Bala Ji Prakash Railway Station Road, Basti  05542 284 582
Hotel Shuyesh & Tarana Bar Railway Station  Road Basti  05542 281 008